imot.gr
Агенция
imot.gr
Телефон
+ 359 8943 22223
Подвижен
+30 6932650649
Email
imot@imot.gr

Specialities

Недвижими имоти - Парцели - Парцели

imot.gr

About

IMOT.GR
СПЕЦИАЛИЗИРАНА АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ПОКУПУПКА НА ИМОТ В ГЪРЦИЯ

ПОКУПУПКА НА ИМОТ В БЪЛГАРИЯ

Говорете с нас, говорим на вашия език.

Нашата агенция е специализирана за сделки с покупко- продажби в Гърция и България.
Покупката на имот е решение за цял живот. Вие вземете решението. Ние се грижим за всичко останало:

Сътрудничим с адвокат, който упражнява адвокатската професия в Гърция и България.

Имаме възможността за директна комуникация на български език.

Ангажираме се:

със закупуване на имот в Гърция
A) ПРОУЧВАНЕ НА ИМОТА В ИПОТЕЧНИЯ РЕГИСТЪР И В СЛУЖБАТА ПО КАДАСТЪРА
По-конкретно, проучването се извършва, за да се установи дали съществуват тежести върху имота, т.е. ако са налице предварителни ипотеки, ипотеки или възбрани или вземания, за сметка на имота. Проучваме много внимателно нотариалните актове, за да видим последователността, както и законосъобразността на начина на придобиване на имота за прехвърляне на собственика или собствениците.

Б) ПРОУЧВАНЕ НА ИМОТА В ОТДЕЛ ГРАДСКО ПЛАНИРАНЕ

В) ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ПРЕД КОМПЕТЕНТНАТА ДАНЪЧНА СЛУЖБА, ИЗДАВАНЕ НА ЕИК, ПЛАЩАНЕ НА ДАНЪЦИ И Т.Н.

Г) ПО-НАТАТЪШНИ УСЛУГИ

Нашият офис си сътрудничи със счетоводител и строителен инженер. Инженерът, с който си сътрудничим ще поеме техническото проучване на имота и всяко евентуално действие – узаконяване и уреждане. Поемаме свързването с комуналните мрежи. Също се ангажираме с довършителни работи, за недовършени сгради, обновяване и ремонт на имота със специализиран екип.

Contact

Properties Listed by Agent

No listed properties found.