Μηχανικοί

 

Μηχανικοί

Η έμπειρη ομάδα Μηχανικών όλων των ειδικοτήτων της εταιρείας μας παρέχει την απαραίτητη τεχνική υποστήριξη και αναλαμβάνει την διεκπεραίωση πάσης φύσεως οικοδομικων εργασιών όπως έκδοση αδειών, τοπογραφικά, ανεγέρσεις, τακτοποίηση ημιυπαιθρίων και αυθαιρέτων, έκδοση Π.Ε.Α κ.τ.λ.